Garantno osiguranje u slučaju stečaja agenecije za zapošljavanje

Agencije za zapošljavanje po zakonu moraju da imaju osiguranje u slučaju stečaja. Sa osiguranjem RENOMIA imate garancije da potpuno poštujete zakon.

Prema zakonu o zapošljavanju, agencije za „privremenu pomoć“ imaju obavezu da se osiguraju u slučaju da odu u sečaj.

Osiguranje pokriva slučajeve kada agencija za zapošljavanje, zbog stečaja, ne isplaćuje zarade svojim privremenim radnicima.

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka