Garancija vernosti

Iskusni RENOMIA stručnjaci će vas posavetovati kako dapokrijete svoje rizike od gibitaka koji su posledica pronevere, krađe ili internet kriminala.

Garancija vernosti osigurava od finansijskih gubitaka kao posledice prevare ili zločina koji je počinio zaposleni.

Garancija vernosti pokriva:

  • proneveru zaposlenih, uključujući i one u saradnji sa trećom stranom
  • zloupotrebe do koje dovede nepoznati zaposleni

Garancija vernosti štiti osiguranika u slučaju:

  • krađe novca ili vrednosti iz poslovnih prostorija
  • krađe novca ili vrednosti izvan poslovnih prostorija
  • falsifikovanog novca ili ponude
  • računarske prevare i neovlašćenog prenosa novca

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama.

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka