Svečano otvaranje kancelarije RENOMIA u Beogradu

7. oktobar 2023

RENOMIA je pozvala više od stotinu gostiju na proslavu u Beogradu , u čast nedavnog otvaranja kancelarije u srpskoj prestonici. RENOMIA uspešno posluje u Srbiji  već duži niz godina i otvaranje kancelarije u Beogradu je strateški korak koji je dodatno  uvećao značaj  RENOMIA-e na srpskom tržištu osiguranja i istovremeno je preduslov za dalji rast u  ovoj zemlji. RENOMIA  u Srbiji ima odlučnu reputaciju  zahvaljujući svojoj profesionalnosti, proklijentskom pristupu i dugoročnom razvoju i negovanju dobrih odnosa kako sa klijentima tako i sa osiguravačima.  

Matičnu kompaniju  su predstavljali managing partneri RENOMIA-e Pavel i Jiří Nepala, koji su istakli  jaku poziciju RENOMIA GROUP-e u Centralnoj i Istočnoj Evropi , mogućnosti koje pruža saradnja sa Gallagherom i snažnu  viziju razvoja za naredne  godine. U svojim govorima istakli su vrednosti i porodičnu atmosferu RENOMIA-e, koja se mogla osetiti i na samom događaju u centru Beograda.