RENOMIA je prisustvoala EuroMoney konferenciji u Beču.

Više od 1.300 predstavnika velikih banaka, osiguravajućih kuća, brokerskih kuća i drugih finansijskih institucija iz Centralne i Istočne Evrope sastala se danas na dvodnevnoj konferenciji EuroMoney u Beču, Austrija.
 

U deset panela konferencije o aktuelnim temama regionalne ekonomije obratilo se preko 80 govornika.Kompaniju RENOMIA su predstavljali D. Jeffrei Manners, savetnik za osiguranje za M & A Hana Pavelkova i izvršni partner Pavel Nepala, jedan od govornika u panelu za restrukturiranje.

Na pitanje koje faktore RENOMIA razmatra za dalje preuzimanje firmi u regionu, Pavel Nepala je tokom tribine rekao da se najpre razmatra korporativno upravljanje, korporativne vrednosti, pravno okruženje u zemlji i primena zakona. RENOMIA GROUP je takođe zainteresovana za tržišta koja će uskoro biti članovi EU u južnoj Evropi. Trenutno, RENOMIA GROUP ima svoje ogranke u šest zemalja.

"Tokom protekle dve godine svedoci smo rastućeg trenda spajanja i preuzimanja u regionu Centralne i Istočne Evrope, pomažući našim klijentima koji su aktivni u prekograničnim akvizicijama da upravljaju svojim rizicima sa dužnom pažnjom", rekao je Pavel Nepala.

Euromoney je svetska organizacija konferencija koja se fokusira na međunarodna ulaganja i tržišta kapitala za investitore, finansijske posrednike, brokerske kompanije, korporacije i vlade. Od 1970-​tih, kada je Euromoney počeo sa radom, održao je konferencije u preko 60 zemalja širom sveta.