Kompanija RENOMIA je ove godine osigurala 30% više vazduhoplovstva nego prošle godine.

RENOMIA, najveća brokerska firma u Centralnoj i Istočnoj Evropi i ekspert u proceni rizika za avijaciju, beleži iz godine u godinu blizu 30% rasta u vazduhoplovnom osiguranju. U Češkoj Republici, broj aviona je porastao za 66% u proseku poslednjih 12 godina. Povećanje je pokrenuto helikopterima (318%) i balonima (121%). Broj aviona i jedrilica u Češkoj Republici porastao je za pola (52% i 57%), prema podacima iz Civilnog Vazduhoplovstva.

Vrednost češke avio industrije će porasti preko 25 biliona čeških kruna po godini, i optimističko predviđanje, na primeru Boeing-​a, procena globalne potrebe u narednih 20 godina na 6 triliona dolara. Već možemo da primetimo znake – osiguravamo više aviona u Češkoj Republici”, govori Hana Kulhova, specijalista za avijaciju rizika u RENOMIA GROUP.

Osiguranje od avio-​rizika namenjeno je svim pravnim licima koji se bave komercijalnom avijacijom. Ovo uključuje domaće avio prevoznike, privatne avione, helikoptere i balone, proizvođače avio sistema, vlasnike i operatore aerodroma, ili pružaoce usluga vezanih za vazduhoplovstvo (vazduhoplovna služba, održavanje hangara, itd.).

Kao najopasniji, koncept “odgovornosti” vodi kroz sve gore navedene aktivnosti u avijaciji. Osiguranje od odgovornosti je ključ osiguranja u vazduhoplovnoj industriji.

Najčešće korišćena vrsta osiguranja od odgovornosti je odgovornost za gubitke izazvane radom vazduhoplovstva. Osnov za utvrđivanje minimalnog iznosa osiguranja je relevantna zakonska regulativa kojom se utvrđuje minimalan iznos osiguranja prema maksimalnoj uzletnoj težini aviona.

“Najbitnija komponenta pokrića osiguranja je, pre svega, ispravno prilagođavanje osigurane sume za svrhu pokrića gubitka, odnosno, povrede putnika, života i zdravlja usled nezgode u avionu”, dodaje Kulhová.