Jirina Nepalova je ponovo izabrana za predsednika udruženja Čeških brokera

Jirina Nepalova, osnivač i direktor kompanije RENOMIA, je jednoglasno izabrana za predsednika Udruženja čeških brokera. Ovaj uspeh proslavljamo na platformi glavne češke industrijske organizacije. Mi to vidimo kao potrvdu dugogodišnjeg iskustva i znanja Jirine Nepalove, njenog aktivnog rada na čelu udruženja i poziciju poštovanja kompanije RENOMIA na češkom tržištu.

Mnogi zadaci i izazovi se nalaze pred udruženjem; najbitniji su pregovori o evropskoj direktivi o distribuciji osiguranja sa zakonodavcima, i njeno prihvatanje. Direktiva će imati značajan uticaj na celokupno osiguranje i brokersko tržište, i celokupna imprementacija procesa će započeti nakon usvajanja. Drago mi je da možemo nastaviti sa rezultatima kao i predhodnih godina. Želela bih da zahvalim svim mojim kolegama na podršci i učestvovanju u aktivnostima udruženja” Jirina Nepalova je navela nakon njenog ponovnog izbor.

Sa pozicije predsednika, udruženje će nastaviti aktivno da razvija odnose sa BIPAR, evropska federacija posrednika osiguranja. Ostali članovi predstavništva AČPM su Ivan Špirakus, Ivan Paparega, Jiří Bureš, Zdenka Dufková, Jitka Hradilová and jan Štok.