Miroslav Holub, MBA

Direktor usluge klijenata

Miroslav Holub radi u kompaniji RENOMIA od 2012. godine, kada je bio viši menadžer. Od početka 2016. godine radi kao direktor prodaje kompanije RENOMIA GROUP-​a, gde je odgovoran za poslovne rezultate cele grupe.

Ranije je stekao iskustvo u Ekuiti Research-​u, gde je radio na finansijskim analizama svetskih osiguravajućih društava. Dobio je i svoje rukovodeće iskustvo kao generalni sekretar češke federacije golfa. Diplomirao je na dva univerziteta u inostranstvu, Barnei Business School na Univerzitetu Hartford i Kellstadt Graduate School of Business na DePaul Universitetu.