Ing. Marek Kalbáč

Direktor globalne usluge

Marek Kalbac se bavi poslovima osiguranja od 1998. godine. Nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Pragu, Marek je počeo da radi za Brokere za osiguranje eksperata, gde je bio odgovoran za uređenje programa osiguranja za vodeće građevinske kompanije, osiguranje avio-​rizika i za komunikaciju sa međunarodnim partnerima.

Pridružio se kompaniji RENOMIA kao viši menadžer računa u 2007. godini i bio je odgovoran za programe osiguranja ključnih energetskih klijenata, uključujući međunarodne programe i aktivnosti osiguranja u inostranstvu. U julu 2008. godine, Marek je imenovan za šefa Međunarodnog dela za koordinaciju dolaznih i izlaznih aktivnosti klijenata kompanije RENOMIA. Odeljenje trenutno obavlja međunarodne programe za više od 300 kompanija..

Marek Kalbac je takođe odgovoran za razvoj odnosa sa međunarodnim partnerima i komunicira sa poslovnicama kompanije RENOMIA u inostranstvu. U 2016. Marek je postao Direktor Global Services za celu RENOMIA GROUP.