Ing. Ivo Matuška

Direktor kompanije RENOMIA u Češkoj Republici

Ivo Matuška je diplomirao elektrotehniku na Univerzitetu Zapadne Bohemije u Pilsenu, gdje je završio studije 1998. Već devet godina je radio za RVE Distribučni službi, gdje je radio kao direktor za planiranje i tehničku podršku.

Od 2008. nastavlja profesionalnu karijeru u kompaniji RENOMIA. Tu je započeo karijeru kao direktor filijale Pilsen i nakon dve godine bio je poveren poslovnim aktivnostima kompanije RENOMIA. Bio je odgovoran za razvoj poslovanja, metodologiju vezanu za poslovanje i aktivnu delatnost. Od januara 2013. godine bio je direktor filijale u Pragu, a od 2017. postao je i direktor Mosta.