Igor Soviček

Direktor kompanije RENOMIA u Hrvatskoj

Direktor DPS RENOMIA

Nakon završetka fakulteta na evangeličkom teološkom fakultetu u Osijeku, Igor je počeo da radi u oblasti osiguranja i produžava dugu tradiciju osiguranja porodice Soviček.

Igor je počeo da radi kao prodavac u Allianz-​u 1999. Nakon toga se preselio u UNIQU da radi kao trener u kome je organizovao i vodio razne seminare za agente za osiguranje i brokere.

Godine 2002. Igor se preselio u Generali Osiguranje gde je nastavio da radi kao trener, a takođe i kao pomoćnik predsjedavajućeg odbora. Igor je položio ispit u hrvatskom ministarstvu finansija, gdje je 2003. godine dobio svoju brokersku dozvolu.

Zajedno s njegovim ocem Ivanom, Igor je otvorio brokersko-​posredničku firmu DPS International 2003. godine, gde radi kontinuirano sve do danas. U DPS-​u Igor ima poziciju direktora kompanije, rukovodi najvećim projektima i glavna odgovorna je osoba za sve međunarodne poslove. DPS je u 2018. godini postao deo porodice RENOMIA i radi pod imenom DPS RENOMIA.